Ventilatieverslaggever

Home » Ventilatieverslaggever

Ventilatiemeting

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatie verslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA of SKH. Het ventilatievoorontwerp wordt niet door ons uitgevoerd, wij staan enkel in voor de ventilatiemeting.

Certificatenhuis is een door het BCCA en SKH erkende ventilatieverslaggever en voert enkel de verplichte ventilatiemetingen uit op het einde van het bouwproces. Dit zijn de metingen van de mechanische debieten, de doorstroomopeningen en de regelbare toevoeropeningen.

Meer informatie over verstandig ventileren vindt U op: http://www.ikventileerverstandig.be/

Waarom een ventilatie verslaggever?

De reden waarom er een ventilatieverslaggever moet worden aangesteld is omdat uit controles blijkt dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat de luchtkwaliteit in een woning niet voldoende is. Veel voorkomende fouten zijn:

  • Ontoereikende debieten per ruimte (vb. fout ingeregeld debiet)
  • Ontoereikend debiet voor ganse installatie (vb. te licht systeem)
  • Onvoldoende balans (toevoer ≠ afvoer)
  • Akoestisch slechte installaties (vaak op te lossen door inregeling)
  • Onzuivere toevoerlucht (geen filters vervangen of foute filters geplaatst)

Goede luchtkwaliteit en comfort

Een ventilatie installatie dient om een goede luchtkwaliteit in de woning te garanderen. Maar dit mag geen negatieve impact hebben op het comfort (tochtgevoel, lawaaihinder, geurhinder, stofhinder, enz.) . Bovendien moet de installatie gemakkelijk te onderhouden zijn zodat ze steeds perfect blijft functioneren.

Energiezuinige ventilatie

Mits een goed ontwerp en een goede uitvoering van de ventilatie-installatie kan men heel wat energie besparen door het beperken van drukverliezen in het leidingennetwerk, het juist afstellen van de ventilatiedebieten, het kiezen voor zuinige ventilatoren, het goed isoleren van toevoer- en afvoerkanalen, goede regelsystemen, enz.

Impact op het E-peil

De E-peil eisen wordt alsmaar strenger. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peil punten waardoor men eventueel kan genieten van een aantal subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil.