Blowerdoortest

Home » Blowerdoortest

Blowerdoortest uitgevoerd door Certificatenhuis.

Certificatenhuis voert luchtdichtheidsmetingen en blowerdoortesten uit op nieuwbouw- en renovatieprojecten. Onze blowerdoortesten zijn erkend door BCCA en SKH en kunnen worden opgenomen in de EPB-berekening, waardoor het E-peil met 5 tot 12 punten kan dalen. We gebruiken warmtebeeldcamera’s of rook om lekken te detecteren.

Wat is een blowerdoortest / luchtdichtheidstest?

Een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest genoemd, is een proef waarmee men de luchtdichtheid van een gebouw exact meet. Dit gebeurt door met een ventilator lucht in en uit het gebouw te blazen. Tijdens elke meting wordt bij verschillende drukken, tot 50Pa, gemeten hoeveel luchtverlies er is. Deze luchtdichtheidsmeting bootst de natuurlijke windbelasting na op een gebouw en benadrukt de aanwezige luchtlekken die in normale omstandigheden warmteverlies veroorzaken. Luchtlekken kunnen worden gedetecteerd met behulp van warmtebeeldcamera’s of rooktoestellen.

Hoeveel kost een blowerdoortest?

De kosten voor blowerdoortesten variëren afhankelijk van het type test dat u nodig heeft. U kunt de prijslijst van het Certificatenhuis raadplegen voor meer informatie over onze prijzen.

FAQ over blowerdoortesten:

Mag het huis reeds bewoond zijn?

Ja, een blowerdoortest van een bewoond huis is perfect mogelijk.

Mag ik binnen blijven tijdens de blowerdoortest?

Ja, mens en dier voelen niets van de test. Enkel voor de ventilator is er een beetje tocht. Tijdens het meten zelf kan er wel niemand naar buiten of naar binnen. Alle buitendeuren zijn gesloten gedurende de test.

Hoelang duurt een blowerdoortest?

Voor een particuliere woning duurt de test ongeveer drie uur. Dit omvat het opzetten en afbouwen van de installatie en de meting zelf.

Wanneer blowerdoortest uitvoeren?

De definitieve test of testmethode A wordt het best uitgevoerd als de woning maximaal is afgewerkt. Het juiste moment van de tussentijdse test hangt af van het doel van de test en kan best op voorhand besproken worden.

Wanneer is een luchtdichtheidstest nuttig of verplicht?

  •  Een luchtdichtheidstest is nuttig bij het opsporen van luchtlekken in de bouwschil.
  • Het is verplicht bij
    • het aantonen van de luchtdichtheid bij EPC-keuring.
    • het aantonen van de luchtdichtheid bij EPB-aangifte.
    • het verkrijgen van het passiefhuiscertificaat.

luchtdichtheid en het S-peil?

Het S-peil is de nieuwe gebouwschilindicator voor woongebouwen voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. De S-peileis is S28 voor bouwaanvragen vanaf 2021.
Het S-peil vervangt het K-peil en de netto energiebehoefte voor verwarming. In de nieuwe berekening heeft de luchtdichtheid een rechtstreekse invloed op het S-peil. De ventilatieverliezen worden verrekend voor de energiebehoefte voor verwarming en voor koeling.

Wat is het effect van de test met een blowerdoor op E-peil?

De EPB-software houdt standaard rekening met een resultaat van 12 m3/h.m2. Aandacht voor de luchtdichtheid tijdens ontwerp en bij uitvoering dringt dat gemakkelijk terug tot de helft. Zo win je heel wat E-punten. In onderstaande grafiek zie je welke impact luchtdichtheid op je E-peil heeft.

De extra kost om een goede luchtdichtheid te bekomen, bedraagt doorgaans minder dan 1% van het bouwbudget. Andere maatregelen om het E-peil te doen dalen zoals extra isoleren, de installatie van meer performante verwarmings- en ventilatiesystemen… kosten al snel een veelvoud van de meerprijs voor luchtdicht bouwen. Een goede luchtdichtheid is dus ook economisch gezien een verstandige keuze. Luchtdicht bouwen is één van de goedkoopste manieren om het E-peil te doen dalen!

verbetering EPB E-peil door blowerdoortest.

EPB statistiek voor EPB-aangiften

Het Vlaams Energie en klimaatagentschap publiceert de cijfers en statistieken van de EPB aangiften, hieronder volgt een uittreksel. Het volledige rapport vindt je op de website energiesparen.be .

Luchtdicht bouwen is een efficiënte maatregel om onbewuste ventilatieverliezen in gebouwen door spleten en kieren te beperken. In de E-peilberekening wordt gerekend met een standaardwaarde voor de luchtdichtheid, als er geen test is uitgevoerd. In werkelijkheid hebben veel woongebouwen een beter resultaat dan de standaardwaarde bij ontstentenis. Om die betere luchtdichtheid in het EPB-verslag op te nemen, moet een luchtdichtheidstest of blowerdoortest worden uitgevoerd. De investeringskost van het luchtdichter bouwen en het laten uitvoeren van een meting is vrij beperkt. Het inrekenen van de gemeten luchtdichtheid kan een grote impact op het E-peil hebben.

De woongebouwen waarbij een test werd uitgevoerd, blijken heel wat luchtdichter te zijn dan de standaardwaarde bij ontstentenis. Het resultaat bij de uitgevoerde testen is gemiddeld 3,26 m³/hm². Dat is tot ruim drie keer beter dan wat standaard wordt verondersteld via de waarde bij ontstentenis 12 m³/hm².

Gemiddeld lekdebiet v50 blowerdoortest
gemiddelde resultaten van de blowerdoortesten in Vlaanderen.