EPC: energieprestatiecertificaat

Home » EPC: energieprestatiecertificaat

Een EPC attest nodig voor de beste prijs?

Het EPC is verplicht bij woningen, appartementen, … die te koop of te huur worden aangeboden. De keuring wordt uitgevoerd door een energiedeskundige A. Huurders of kandidaat kopers krijgen met het energieprestatiecertificaat een idee over de energiezuinigheid van het gebouw. Bovendien krijgen ze een aantal adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Wat is de prijs van een EPC keuring bij Certificatenhuis?

 • € 90 studio
 • € 130 appartement
 • € 160 rijwoning/duplex appartement
 • € 195 HOB (Half Open Bebouwing) en herenwoning
 • € 230 OB (Open Bebouwing)

De EPC prijs is INCLUSIEF BTW 21%, verplaatsing en opmeting. DUS GEEN EXTRA KOSTEN! Een energieprestatiecertificaat heeft een officiële geldigheidsduur van 10 jaar en kan enkel opgesteld worden door een officieel erkende Energiedeskundige Type A. Wij zijn erkend als energiedeskundige type A met nummer EP16884.

Wat is een EPC of energieprestatiecertificaat?

Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten. Het energieprestatiecertificaat informeert de koper of huurder over de energetische kwaliteit van de woning door het gebouw een energetische score te geven. De score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen van muren en dak, ramen en deuren, de installaties voor verwarming en warm water, de luchtdichtheid en eventueel fotovoltaïsche zonnepanelen.

Het getal drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag.

De score wordt op een kleurenbalk, van groen naar rood, geplaatst. Een gebouw dat zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone is energieverslindend. Aan de hand van het energieprestatiecertificaat kunnen kopers en huurders verschillende woningen met elkaar vergelijken, op gebied van het energieverbruik.

Naast deze ‘score’ bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen bieden de koper of huurder informatie over mogelijke energiebesparende verbeteringen.

Een EPC voor uw horeca-, handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, …

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, … verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.
Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
Het EPC kan opgemaakt worden vanaf 2020.
Met dit nieuwe EPC willen we aandacht geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. We streven in Vlaanderen naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties! Meer informatie vindt je op de website energiesparen.be

Wanneer kan de energiedeskundige langskomen en moet ik aanwezig zijn?

De keuring kan plaatsvinden overdag en ’s avonds, ook tijdens het weekend. Er is best iemand aanwezig die de woning kent, maar U hoeft niet aanwezig te blijven tijdens de controle.

Welke documenten kan ik klaarkleggen wanneer de energiedeskundige de EPC keuring komt uitvoeren?

Hoe meer documenten, die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen, u kan klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht.

 • een EPB-aangifte
 • het lastenboek
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • originele facturen van verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van de geplaatste verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van geplaatste isolatie
 • vaststellingen uit werfverslagen ofpostinterventiedossier
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • goedgekeurde subsidieaanvragen Vlaamse overheid

Certificatenhuis is opgenomen in de lijst van de erkende energiedeskundigen en kan oa teruggevonden worden op:
Vlaams Energieagentschap
Voor verdere informatie kan u terecht op de site van het Vlaams Energie Agenstschap (VEA).