FBPX
Certificatenhuis logo

Certificatenhuis

Ventilatieverslaggeving

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatie verslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA. Deze resultaten worden automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.

Certificatenhuis is een door het BCCA erkende ventilatieverslaggever en mag ook de verplichte metingen uitvoeren.

Meer informatie over verstandig ventileren vindt U op: http://www.ikventileerverstandig.be/

Waarom een ventilatie verslaggever?

De reden waarom er een ventilatieverslaggever moet worden aangesteld is omdat uit controles blijkt dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat de luchtkwaliteit in een woning niet voldoende is. Veel voorkomende fouten zijn:

  • Ontoereikende debieten per ruimte (vb. fout ingeregeld debiet)
  • Ontoereikend debiet voor ganse installatie (vb. te licht systeem)
  • Onvoldoende balans (toevoer ≠ afvoer)
  • Akoestisch slechte installaties (vaak op te lossen door inregeling)
  • Onzuivere toevoerlucht (geen filters vervangen of foute filters geplaatst)

Goede luchtkwaliteit en comfort

Een ventilatie installatie dient om een goede luchtkwaliteit in de woning te garanderen. Maar dit mag geen negatieve impact hebben op het comfort (tochtgevoel, lawaaihinder, geurhinder, stofhinder, enz.) . Bovendien moet de installatie gemakkelijk te onderhouden zijn zodat ze steeds perfect blijft functioneren.

Energiezuinige ventilatie

Mits een goed ontwerp en een goede uitvoering van de ventilatie-installatie kan men heel wat energie besparen door het beperken van drukverliezen in het leidingennetwerk, het juist afstellen van de ventilatiedebieten, het kiezen voor zuinige ventilatoren, het goed isoleren van toevoer- en afvoerkanalen, goede regelsystemen, enz.

Impact op het E-peil

De E-peil eisen wordt alsmaar strenger. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peil punten waardoor men eventueel kan genieten van een aantal subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil.

Subsidies in Vlaanderen

Voor woningen bij bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2015*
E30 of lager: 1800 euro voor E30 + 50 euro extra per E-peilpuntverbetering tov E30
Voor appartementen bij bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2015*
E30 of lager: 800 euro voor E30 + 30 euro extra per E-peilpuntverbetering tov E30
*Raadpleeg uw netbeheerder voor bouwaanvragen van voor 1 januari 2015 of na 1 januari 2016

Bron – VEA – subsidies

Korting op onroerende voorheffing voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2014 in Vlaanderen
Bij een E-peil van max. E40 bedraagt de korting 50 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar.
Bij een E-peil van max. E30 bedraagt de korting 100 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar.
Korting op onroerende voorheffing voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 in Vlaanderen
Bij een E-peil van max. E30 bedraagt de korting 50 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar.
Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar.

Bron – VEA – subsidies

 

 

 

Certificatenhuis - Kokerstraat 13- 9750 Kruisem - 0496 72 35 94 - info@certificatenhuis.be - BTW: BE 0782 144 652 - Copyright © 2018.