FBPX
Certificatenhuis logo

Certificatenhuis

Blowerdoortesten

Het Certificatenhuis voert luchtdichtheidsmetingen / blowerdoortesten uit op nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Wanneer uw woning de vereiste normen inzake energieprestatie & binnenklimaat (EPB) niet behaalt of u wil deze verbeteren, dan kan u beroep doen op blowertesten. De E-peil score wordt berekend aan de hand van verschillende factoren waarvan één: Luchtdichtheid. Bij het berekenen van het E-peil van een nieuwe woning wordt uitgegaan van een zeer matige luchtdichtheid. Het resultaat van onze luchtdichtheidstest kan worden opgenomen in de berekening, waardoor het E-peil met 5 tot 12 punten kan dalen. Een luchtdichtheidstest is dan ook eenvoudig terugverdiend aan premies en kortingen.

Sinds 1 januari 2015 moet de test – die in het kader van de EPB-aangifte dient uitgevoerd te worden – conform de norm STS P 71-3 zijn. Dit houdt onder meer in dat de tester officieel erkend dient te zijn door het BCCA.

Door middel van een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een bestaande woning of nieuwbouw gemeten met behulp van een blowerdoor-toestel. Tijdens de blowerdoortest wordt de woning getest door een meting uit te voeren in onderdruk en een meting in overdruk. Tijdens elke meting wordt bij verschillende drukken, tot 50Pa, gemeten hoeveel luchtverlies er is. De woning wordt op druk gebracht met een gecalibreerde ventilator. Deze luchtdichtheidsmeting bootst de natuurlijke drukverschillen na die worden veroorzaakt door de windbelasting op een gebouw. De aanwezige luchtlekken die in normale, omstandigheden warmtelekken veroorzaken, met een substantieel warmte- en energieverlies als gevolg, worden benadrukt.
De luchtlekken kunnen gevisualiseerd worden door een warmtebeeldcamera of rooktoestellen.

Wanneer is een blowerdoortest nuttig of verplicht?

  • Opsporen van luchtlekken in de bouwschil.
  • Nodig bij het aantonen van de luchtdichtheid bij EPC-keuring.
  • Nodig bij het aantonen van de luchtdichtheid bij EPB-aangifte:
  • Nodig voor het verkrijgen van het passiefhuiscertificaat.

luchtdichtheid en het S-peil vanaf 2018?

Het S-peil is de nieuwe gebouwschilindicator voor woongebouwen voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. De S-peileis start met S31. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.
Het S-peil vervangt het K-peil en de netto energiebehoefte voor verwarming. In de nieuwe berekening heeft de luchtdichtheid een rechtstreekse invloed op het S-peil. De ventilatieverliezen worden verrekend voor de energiebehoefte voor verwarming en voor koeling.

Wat is het effect van de luchtdichtheid op E-peil?

De EPB-software houdt standaard rekening met een infiltratiedebiet van 12 m3/h.m2. Aandacht voor de luchtdichtheid tijdens ontwerp en bij uitvoering dringt dat gemakkelijk terug tot de helft. Zo win je heel wat E-punten. In onderstaande grafiek van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) zie je welke impact luchtdichtheid op je E-peil heeft.

De extra kost om een goede luchtdichtheid te bekomen bedraagt doorgaans minder dan 1% van het bouwbudget. Andere maatregelen om het E-peil te doen dalen zoals extra isoleren, de installatie van meer performante verwarmings- en ventilatiesystemen… kosten al snel een veelvoud van de meerprijs voor luchtdicht bouwen. Een goede luchtdichtheid is dus ook economisch gezien een verstandige keuze. Luchtdicht bouwen is één van de goedkoopste manieren om het E-peil te doen dalen!

 

epeil punten verlagen door blowerdoortest

Hoeveel kost een blowerdoortest?

Onze prijzen voor een blowerdoortest vindt U hier.

EPB statistiek voor EPB-aangiften ingediend t.e.m. 31/12/2016

Het Vlaams EnergieAgentschap heeft op 15 februari 2017 de cijfers en statistieken gepubliceerd van EPB aangiften tot eind 2016, hieronder volgt een uittreksel.

Luchtdicht bouwen is een efficiënte maatregel om onbewuste ventilatieverliezen in gebouwen door spleten en kieren te beperken. In de E-peilberekening wordt standaard gerekend met een waarde bij ontstentenis voor de luchtdichtheid. In werkelijkheid hebben veel woongebouwen een betere luchtdichtheid dan de waarde bij ontstentenis. Om die betere luchtdichtheid te valideren in het E-peil, moet een luchtdichtheidstest of blowerdoortest worden uitgevoerd. De investeringskost van het luchtdichter bouwen en het laten uitvoeren van een meting is vrij beperkt. Het inrekenen van de gemeten luchtdichtheid kan een relatief grote impact op het E-peil hebben.

De grafiek hieronder toont per aanvraagjaar in hoeveel woongebouwen een blowerdoortest is uitgevoerd. Dit wordt getoond voor alle woongebouwen samen en ook uitgesplitst voor eengezinswoningen en appartementen.

In de beginperiode van de energieprestatieregelgeving werden vrijwel geen luchtdichtheidstesten uitgevoerd. Slechts 1 op de 40 woongebouwen met aanvraagjaar 2006 liet de luchtdichtheid meten. De maatregel vindt sindsdien meer en meer ingang. De luchtdichtheid werd gemeten in bijna één op drie woongebouwen van aanvraagjaar 2011. Voor aanvraagjaar 2012 was dit al meer dan de helft. Voor aanvraagjaar 2013 liet 5 op 10 de luchtdichtheid meten. Bij de reeds ingediende aangiften met aanvraagjaar 2015 werd er bij 80% van de woongebouwen de luchtdichtheid gemeten, gebaseerd op het beperkt aantal ingediende EPB-aangiften tot eind 2016.

Tot 2013 werden bij eengezinswoningen merkelijk meer blowerdoortesten uitgevoerd dan bij appartementen. Bij de eengezinswoningen is dat in 35% van de gevallen voor aanvraagjaar 2011 en zelfs iets meer dan 60% voor aanvraagjaar 2012. 26% van de appartementen met aanvraagjaar 2011 en bijna 45% met aanvraagjaar 2013 lieten een blowerdoortest uitvoeren. Voor aanvraagjaar 2014 steeg het aandeel appartementen met een luchtdichtheidsmeting sterk, tot het niveau van de eengezinswoningen. Uit het beperkt aantal ingediende EPB-aangiften voor aanvraagjaar 2015 blijkt dat het aandeel uitgevoerde blowerdoortesten voor appartementen hoog blijft, maar toch terug iets lager uitkomt dan de eengezinswoningen. Voor het aanvraagjaar 2014 worden procentueel gezien ongeveer even veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd bij appartementen als bij eengezinswoningen. Dat kan een gevolg zijn van de aanscherping van de E-peileis in 2014.

aantal blowerdoortesten EPB statistieken

Grafiek - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét uitgevoerde blowerdoortest, per aanvraagjaar

De woongebouwen waarbij een test werd uitgevoerd, blijken heel wat luchtdichter te zijn dan de waarde bij ontstentenis. Het lekdebiet bij de uitgevoerde blowertesten is gemiddeld, over alle aanvraagjaren en woongebouwen heen, 3,64 m³/hm². Dat is tot ruim drie keer beter dan wat standaard wordt verondersteld via de waarde bij ontstentenis 12 m³/hm². Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de gemeten luchtdichtheid van de gebouwen vrij stabiel blijft tussen 2006 en 2014, zoals getoond in de Grafiek hieronder.

Blowerdoor waarde EPB statistieken

Grafiek – gemiddeld lekdebiet opgemeten bij blowerdoortest, per aanvraagjaar

 

Certificatenhuis - Kokerstraat 13- 9750 Zingem - 0496 72 35 94 - info@certificatenhuis.be - BTW: BE 0782 144 652 - Copyright © 2018.